Menü Kapat
Unipolar Depresyon

Unipolar depresyon nedir? Kişiler arası ilişkiler depresyonun ortaya çıkmasında veya tetiklenmesinde önemli bir role sahiptir.  Ayrıca sıkıntılar, ruhsal ve bedensel travmalar, şoklar veya zorluklar, alkol ve uyuşturucu kullanımı, tıbbi rahatsızlıklar ve steroidler de dahil olmak üzere kullanılan çeşitli ilaçlar da unipolar depresyonu tetikleyen faktörlerdendir. Unipolar Depresyonun hayatımızdaki etkileri “Depresyon toplum hayatımızı tüm alanlarda olumsuz yönde etkilemektedir. 

  • Olumsuz duyguların normal bir sürece göre daha uzun ve yoğun yaşanıyor olması, bireylerin major depresyon ya da diğer adı ile unipolar depresyon semptomları geliştirmesine neden olabilmektedir. 
  • Artan intihar olayları
  • Konsantrasyon bozulmasına bağlı oluşan ölümcül kazalar
  • Alkol ve uyuşturucu tüketiminin artması
  • Verimlilik azalması ve kariyer kaybı
  • Okul performans kaybı
  • Aile parçalanmaları
  • İş kazalarında artış
  • Depresyon sonucu kalp-damar sistemini ilgilendiren veya benzeri bedensel (psikosomatik) rahatsızlıklar da görülebilmektedir. 

Unipolar Depresyon Tedavisi

Depresyon belirtileri nasıl yaşanırsa yaşansın eğer tedavi edilmez ise ciddi bir sağlık sorunu haline gelir.   Depresyon tedavisi kişiye özeldir ve psikoterapi ve ilaç desteğiyle giderilen bir bozukluktur. Tedavi edilemediğinde depresyon’un şiddeti artabilir ya da intihar ile sonuçlanabilir. Uygulanan terapilerde amaç; bireylere stresle başa çıkma yöntemleri öğretmek, iletişim yeteneklerini geliştirmek, özgüveni arttırmak, hayattan zevk almalarını ve kendi hayatları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak, negatif duygu ve davranış şekilleri yerine daha sağlıklı pozitif davranış şekillerini aşılamaktır.