Şizofrenide sık görülen sorunlar
Şizofrenide sık görülen sorunlar nelerdir? Şizofreni hastalarında esrar ve başka maddelere bağımlılık görülmesi sık olabilir. Bu […]
Unipolar Depresyon
Unipolar depresyon nedir? Kişiler arası ilişkiler depresyonun ortaya çıkmasında veya tetiklenmesinde önemli bir role sahiptir.  Ayrıca […]
Şizofreni
Şizofreni nedir? Bildik tanımlarıyla; erken bunama, bölünmüş kişilik bozukluğu gibi nitelemeler, şizofreni için kullanılagelmiştir. Şizofreniyi bu […]
Panik Bozukluk
Panik bozukluk, altta yatan fiziksel bir durum olmadığı halde, kişinin hastalığı varmışcasına kaygılı ve endişeli olma […]
Mevsim Geçiş Depresyonu
Mevsim Geçiş Depresyonu, Kış Depresyonu, Mevsimsel Afektif Bozukluk ya da Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu olarak da adlandırabileceğimiz […]
Kaygı bozukluğu, aslında, gündelik yaşamda normal karşılanan durumlarımıza çok benzer süreçleri içeren bir hastalık hali. Trafikte […]
Depresyon
Depresyon; çok basit bir tanımla, duygu durum bozukluğu olarak tanımlansa da, bu tanımın çok daha ötesinde […]
Ayrılık anksiyetesi, sevilen bir kişiyi kaybetme ya da ondan uzaklaşma tedirginliğidir. En çok çocukluk yaşlarında görülür. […]
Anoreksiya Nervoza başta tedavi edilmez ise, yaşam boyu sürecek bir sorun haline gelecektir. Tedavi edilmediğinde ölüm […]