Othello Sendromu
Othello Sendromu, birlikte olduğu kişiyi her şeyden ve herkesten saplantılı şekilde kıskanma, olmadık senaryolar kurup ona […]
Şizofrenide sık görülen sorunlar
Şizofrenide sık görülen sorunlar nelerdir? Şizofreni hastalarında esrar ve başka maddelere bağımlılık görülmesi sık olabilir. Bu […]
Vajinismus
Vajinismus nedir? Tutucu toplumlarda yetişen, kaygı düzeyi yüksek, takıntılı, fobik ve her şeyden korkan kadınlarda sık […]
Unipolar Depresyon
Unipolar depresyon nedir? Kişiler arası ilişkiler depresyonun ortaya çıkmasında veya tetiklenmesinde önemli bir role sahiptir.  Ayrıca […]
Trikotilomani
Trikotilomania nedir? Yoğun duygu durumunda ortaya çıkan, kişinin kontrol edemediği zorlantıları (kompülsiyonlar) nedeniyle kendi saçını veya […]
Tedirginlik
Tedirginlik. Anksiyete (endişe) bozuklukları ve depresyon hastalığı birlikte toplumda çok yaygın olarak bulunmaktadır. İnsanın bir canlı […]
Şizofreni
Şizofreni nedir? Bildik tanımlarıyla; erken bunama, bölünmüş kişilik bozukluğu gibi nitelemeler, şizofreni için kullanılagelmiştir. Şizofreniyi bu […]
Savunma Mekanizması
Savunma Mekanizması nedir? Benlik (ego) ve üstbenlik (süperego) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; kişi için kabul edilemez […]
Post Travmatik Stres Bozukluğu
Post travmatik stres bozukluğu. Doğal afetler, deprem, sel, yangın veya bir kişi tarafından işkenceye, fiziksel şiddete […]
Performans Anksiyetesi
Performans Anksiyetesi. Performans kaygısı sıklıkla göz önünde olan birey ve meslek gruplarında ve genellikle mükemmelliyetçi kişilik […]